Welkom
op de site van KBS De Hobbit, school voor DaltononderwijsDe Hobbit is een kindvolgende school met persoonlijke aandacht voor ouder en kind. Het kind wordt gezien, is geen nummer! De korte lijntjes zijn erg prettig.

De Hobbit heeft een stabiel, betrokken, enthousiast, benaderbaar en gedreven team met veel kennis in huis.

Daltononderwijs biedt ruimte voor talenten en zelfontplooiing voor ieder kind op zijn eigen niveau vanuit intrinsieke motivatie. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. Daarnaast leren kinderen goed met anderen samen te werken, met álle kinderen.

Een doorgaande leerlijn met het stimuleren van zelfstandigheid en het leren plannen van werk zorgt voor een goede voorbereiding op de middelbare school en verdere toekomst.

De Hobbit is, mede dankzij de structuur die het daltondonderwijs biedt, een veilige school.

Er wordt nauw en goed samengewerkt met de kinderopvang.

Er is geen continurooster, een voordeel is dat de schooltijden voor groep 1 t/m 8 gelijk zijn en dat alle kinderen woensdag- en vrijdagmiddag vrij zijn.

De Hobbit maakt naar school gaan leuk! Je laat je kind er met vertrouwen achter.

 


In deze film laten wij zien waarom wij iedere dag met veel plezier en motivatie hard werken.
Vanuit onze persoonlijke drijfveren, gelinkt aan de daltonkernwaarden en 21st Century Skills.
Veel kijkplezier en graag tot ziens op onze school!


 

Wil je de school graag eens van binnen bekijken? Maak dan meteen en eenvoudig via een mailtje een afspraak!

 


 
KBS De Hobbit, school voor Daltononderwijs, Kruidenlaan 32, Oosterhout.
Tel: 0162 – 455 928. E-mail: info@kbsdehobbit.nl
.